Storm van ’s-Gravesandeweg weer open voor autoverkeer

Foto: gemeente Wassenaar

De Storm van ’s-Gravesandeweg is, een dag eerder dan gepland,  weer open voor het autoverkeer. Wethouder Caroline Klaver-Bouman (Wegen en Verkeer) opende de rijbaan op donderdag 11 april. Dat deed zij door samen met een vertegenwoordiging van de omwonenden, ondernemers in Wassenaar en Duinrell de wegafsluiting te verwijderen. Direct omwonenden kregen een bloemetje van de gemeente als dank voor het begrip voor de overlast.

Wethouder Klaver: “Er is met man en macht gewerkt om de weg zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen.Een enorme klus waarbij we zo weinig en zo kort mogelijk hinder wilden veroorzaken voor de gebruikers. Ik wil iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken voor de inzet. Daarnaast wil ik alle Wassenaarders en Wassenaarse ondernemers bedanken voor hun begrip en geduld tijdens de overlast. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Duinrell, want dankzij het beschikbaar stellen van het parkeerterrein hebben we een groot parkeerprobleem voor de omwonenden kunnen oplossen. De weg kan nu weer vele jaren mee door weer en wind.”

Fiets- en voetpaden
Om het autoverkeer zo snel mogelijk weer over de Storm van s’-Gravesandeweg te kunnen laten rijden, is er de afgelopen tijd alleen gewerkt aan de rijbaan. Het werk aan de fiets- en voetpaden gaat vanaf 15 april weer verder. De verwachting is dat de fiets- en voetpaden begin mei gereed zijn.

Geluid reducerende klinkers
Uniek aan het project, is dat er op een deel van de weg ter hoogte van de woningen, geluid reducerende klinkers oftewel ‘stille klinkers’ zijn gebruikt. Deze worden voor het eerst in Wassenaar toegepast. De maatregel vloeit voor uit het Actieplan Geluid van de gemeente  Wethouder Klaver: ”Het gebruik van klinkers versterkt het dorpse karakter van Wassenaar.  Met de nieuwe geluid reducerende klinkers kunnen wij deze uitstraling behouden terwijl het geluid aanzienlijk kan worden teruggebracht.”