‘Opcenten omlaag’

Foto: Anita van Ginkel/HvK

Tekst: Edwin de Mol

Op de kandidatenlijst van Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) voor Provinciale Staten prijkt op plek nr 4 de naam van Anita van Ginkel – Lanting, raadslid voor Hart voor Katwijk in de gemeente Katwijk. Ze is de eerste vrouw op de lijst van Lokale Partijen Zuid-Holland, een partij die vier jaar geleden net stemmen tekort kwam voor een zetel in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Anita van Ginkel – Lanting heeft goede hoop dat dit bij de komende provinciale verkiezingen anders is. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar stemden 33% van de kiezers op een lokale partij. Als lokale partijen hebben we meer invloed dan menigeen denkt.”

De LPZH bestaat uit meerdere, samenwerkende lokale partijen in de provincie Zuid-Holland. “Een leuke groep mensen van verbonden lokale partijen die meer willen zijn dan alleen lokale partijen. Onderling is er veel contact en wordt kennis uitgewisseld,” zegt Anita van Ginkel – Lanting enthousiast. “Ook werken we samen met de OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer.”

Ze ziet dat een lokale gemeenteraad niet altijd iets te zeggen heeft over onderwerpen die wel impact hebben op inwoners. Als voorbeeld noemt Van Ginkel – Lanting de aanleg van bedrijventerreinen en de plaatsing van windmolens. “De provincie zou iets beter moeten luisteren naar de inbreng van gemeenten in plaats van simpelweg locaties aan te wijzen,” aldus Anita van Ginkel. Bij de uitvoering van een structuurvisie, waar bedrijventerreinen onderdeel van kunnen zijn, moeten gemeenten hun beleid aanpassen op die provinciale plannen. “Met LPZH willen we deze onderwerpen van onderaf, via de lokale partijen aankaarten in Provinciale Staten.” Ze wil, en zet zich er voor in, dat er goed wordt geluisterd naar de bewoners en belanghebbenden als ondernemers en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland.

Groene buffer

Bouwlocatie Valkenburg is een ander voorbeeld. “Wij erkennen dat daar gebouwd moet worden. Er is al jaren druk vanuit de Rijksoverheid en de regio op deze locatie.” Maar, zegt ze, de groene buffer waar in het verleden ook scherpe afspraken over zijn gemaakt, moet hierin een prominente plaats behouden.” Van Ginkel – Lanting zegt dat de LPZH dit zal agenderen en aandringen op goed overleg met beide partijen en het Rijk.

Als kandidaat voor Provinciale Staten acht ze een goede binding met inwoners van groot belang. “De provincie is erg onzichtbaar voor haar inwoners.” Verder ziet ze het overzichtelijke takenpakket – ‘steeds minder taken’ – als een goede aanleiding om de opcenten te verlagen. De provincie ontvangt een gedeelte van de opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting (provinciale opcenten). “Met minder taken kunnen de opcenten ook omlaag.”

Waar zou de provincie zich op moeten focussen, als het aan Van Ginkel ligt? Ze noemt direct een groot aantal issues. Een kleine greep: “Lokaal doen wat lokaal kan, een goede treinverbinding tussen Leiden en Utrecht, goede fietsverbindingen, een provincie die regisseert en natuurlijk opcenten omlaag.” Ze zegt graag aan de slag te willen gaan als statenlid. “Mijn handen jeuken!” Ze zet zich graag in voor heel Zuid-Holland, wil veel bezoeken afleggen en veel luisteren naar inwoners, ondernemers en instellingen. “Nu ik geen fractievoorzitter meer ben, heb ik genoeg tijd voor een dubbel mandaat als raadslid en statenlid.” Grote glimlach: “Geef een signaal, stem lokaal!”