D66: Stem voor de toekomst.

Foto: D66 Wassenaar

D66 heeft één doel: een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Vandaag zijn de Provinciale Staten Verkiezingen, en indirect de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Een sterke vertegenwoordiging van D66 is daar noodzakelijk. Vandaag is het uw kans om te stemmen op D66!

Het oplossen van verkeersproblemen, het behouden van de natuur, het bouwen van woningen op de juiste plek, het behoud van erfgoed, het investeren in groene energie. Het is allemaal niet te realiseren met de huidige politiek van polarisering. Populistische partijen laten hun proteststem horen; ondertussen is D66 lokaal, provinciaal en landelijk met nuance en redelijkheid aan het werk en weet resultaten te boeken.

De afgelopen week werd duidelijk waarom D66 met haar plek in de coalitie in staat is om resultaten te behalen. Groen Links en D66 zijn beide voor een duurzame toekomst, met groene energie, met eerlijke kosten voor burgers en belasting voor grote vervuilers. De regeringscoalitie wil dat verduurzaming met een redelijk tempo gaat. D66 is in staat gebleken om deze belangen, zowel binnen als buiten de coalitie, met elkaar te verbinden. Het kabinet zal met haar plannen gewone gezinnen beschermen, de energiebelasting voor burgers omlaag brengen en bedrijven een CO2-heffing laten betalen.  

Deze rol van verbinder vervult D66 met overtuiging. Luisteren is net zo belangrijk als gelijk hebben, met redelijkheid als norm. Er zijn geen eenvoudige oplossingen en oplossingen doen soms pijn. Met deze nuance kan een afstemming tot stand komen tussen lokale, provinciale en nationale belangen. Tegelijkertijd is een sterke visie op een duurzame en groene maatschappij de richting waarin D66 wil bewegen. In de lokale politiek is D66 met deze overtuigingen aan het werk. Daarnaast hebben we de steun nodig van een sterke fractie in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

De verkeersproblemen kunnen alleen met een sterke regionale visie op mobiliteit opgelost worden. Want auto’s stoppen niet bij de gemeentegrens. De D66-wethouder werkt met lokale klimaattafels waar bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, woningbouwcoöperaties en waterschappen samen zoeken naar oplossingen voor meer groene energie en een duurzame economie. D66 werkt aan ruimte voor natuur, een bouwverbod aan de kust en ons erfgoed te behouden met hulp van de provincie. D66 steunt de waterschapspartij Water Natuurlijk, om droge voeten en mooie natuur te behouden.

D66 heeft één doel: een schone en duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Niet stilzitten, maar in beweging komen.

Kom in beweging: Stem D66. Kies voor de toekomst.