Hans en Gisela Mulder reageren op berichtgeving afsplitsing

Hans Mulder

Onderstaand bericht ontving onze redactie van Hans en Gisela Mulder – Jense

In reactie op het persbericht van Henri Hendrickx geven wij aan het ook te betreuren dat het gelopen is zoals het gelopen is. De weerspiegeling van de voorgelegde informatie is volgens ons geen juist beeld van wat er is gebeurd.

In het persbericht wordt gezinspeeld dat persoonlijke motieven een rol spelen in het besluit, welke motieven dat dan zijn is ons onduidelijk.

Er liggen geen persoonlijke motieven aan ten grondslag, anders dan onze intrinsieke motivatie om het beste te doen voor Wassenaar en de Wassenaarse bevolking. Alle punten uit het door ons gesteunde verkiezingsprogramma zijn verwezenlijkt in het huidige coalitieakkoord. Een onoverbrugbaar verschil van inzicht over samenwerking met andere partijen heeft gezorgd voor een gebrek in het onderling vertrouwen.

De vele kiezers op HvW en op onze personen kunnen er vanuit gaan dat wij de doelstellingen, waarvoor zij ons hebben gekozen, zullen realiseren en zullen ons keihard inzetten voor ons prachtige Wassenaar.

Hans en Gisela Mulder – Jense

Gisela Mulder – Jense