Wassenaarders op kandidatenlijsten Provinciale Staten en Waterschap

Foto: Kiesraad

De fractievoorzitter van lokale partij Democratische Liberalen Wassenaar, Ben Paulides, staat op de vijfde plaats op de lijst voor Provinciale Staten in Zuid-Holland namens de partij Lokale Partijen Zuid-Holland. Namens het CDA staat Meindert Stolk op de tweede plaats.

Vier andere Wassenaarders zijn, evenals Ben Paulides, allen verkiesbaar voor de partij Lokale Partijen Zuid Holland. Dit zijn Sander Daamen (nr 17), Edward Voorham (nr 22), Anly de Jong (nr 31) en Frans Micklinghoff (nr19). Micklinghoff staat ook op de lijst voor de Waterschapsverkiezingen namens de Algemene Waterschapspartij (nr 9). De enige andere Wassenaarder die op een lijst voor de Waterschapsverkiezingen staat, is Jacob Jan Bakker namens de VVD (nr 8).