Boskalis waarschijnlijk uitvoerder 2e deel aanleg Rijnlandroute

Zuid Holland is van plan het tweede grote project voor de Rijnlandroute aan Boskalis te gunnen. Met het d&c-contract voor de aanpassing van de Tjalmaweg (N206) is ruim 100 miljoen euro gemoeid.

Het gaat nog om een voorlopige gunning. Dat geeft de twee verliezende inschrijvers nog 20 dagen de tijd om de gunning aan te vechten via een kort geding. Als dat niet gebeurt, volgt de ondertekening van het contract en de definitieve gunning.

Ontsluiting naar Valkenburg

Boskalis wordt verantwoordelijk voor de verbreding en gedeeltelijke verdieping van de Tjalmaweg, de bouw van twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen voor de ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg, de verbreding van de Torenvlietbrug, de kwaliteitsverbetering en nieuwe inrichting Parkstrook langs de N206 inclusief opwaardering fietspad in de parkstrook tot snelfietsroute en de aanleg van een rotonde bij de Torenvlietslaan.

Drie inschrijvers

De tenderfase voor het d&c-contract met 10 jaar onderhoud – “asfalt, groen en de kunstwerken”- is april vorig jaar begonnen. Naast winnaar Boskalis deden Van Hattum & Blankevoort/KWS en Mobilis/ Van Gelder ook een gooi naar het project. Het contract is gegund op basis van de beste prijs/kwaliteit (EMVI).

De aanbiedingen zijn getoetst op duurzaamheid, omgevingshinder, verkeershinder en risicobeheersing. De aanbieding van Boskalis past binnen het plafondprijs van de provincie. Overigens was de gemeente Katwijk ook nauw betrokken bij de beoordeling.

Tweede deelcontract

De provincie heeft de RijnlandRoute opgeknipt in 3 deelprojecten. De combinatie Comol5 (Mobilis, Croonwolter & Dros, VINCI en DEME) is druk bezig met het eerste deel, de N434 met de 2,2 kilometer lange boortunnel.

De N206 Ir. G. Tjalmaweg is het tweede project dat in uitvoering gaat. De provincie is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van project N206 Europaweg in Leiden. Het streven is om de RijnlandRoute voor eind 2022 afgerond te hebben. De planning is dat Boskalis de werkzaamheden aan de Tjalmaweg medio 2022 gaat afronden.

Bron: Cobouw