Onderzoek naar dienstverlening voor ondernemers

Foto: Waarstaatjegemeente.nl

Ondernemerspeiling

Afgelopen jaar heeft de gemeente Wassenaar de uitkomsten gekregen van de ondernemerspeiling. Hieruit is duidelijk geworden hoe ondernemers de dienstverlening ervaren en welk cijfer zij daarvoor geven. Naar aanleiding hiervan gaat de gemeente een verdiepingsonderzoek doen naar de ervaringen en de reden waarom bepaalde cijfers zijn gegeven. Op basis hiervan kan de dienstverlening voor ondernemers verbeterd worden. De resultaten van de ondernemerspeiling zijn te vinden op waarstaatjegemeente.

Wat gaat de gemeente doen?

Komende week start de gemeente met het vervolgonderzoek. Door middel van interviews met ondernemers wordt er gekeken naar de achterliggende redenen van de uitkomsten van de ondernemerspeiling. Daarnaast vraagt de gemeente naar de ervaringen van de ondernemers en welke tips zij hebben. Zo krijgt de gemeente inzicht in wat er al goed gaat, wat er beter kan en welke acties hiervoor vereist zijn. De interviews zullen worden uitgewerkt en gerapporteerd zodat er aanpassingen kunnen worden doorgevoerd en de ondernemers de dienstverlening als positiever gaan ervaren.