Gemeenteraad akkoord met voorstel bouw nieuwe sporthal

Foto: gemeente Wassenaar

De gemeenteraad heeft in grote meerderheid ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal
aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden.
Het complex vervangt De Schulpwei en de hockey-/tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. Er is gezamenlijk draagvlak en enthousiasme over de locatie en het besluit het dagelijks beheer en exploitatie van de hal bij De Kieviten onder te brengen. Hiertoe zal op korte termijn een intentieovereenkomst worden getekend tussen de gemeente, De Kieviten en de Sporthalcommissie. Wethouder Hubert Schokker: ‘We kunnen nu concrete stappen gaan zetten in het realiseren van een sporthal waarmee we een kwaliteitsimpuls geven aan de binnensportfaciliteiten van Wassenaar.’

Proces
Het college van B & W zal de planvoorbereiding en detaillering in samenwerking met alle stakeholders vormgeven en toewerken naar een spoedige en zorgvuldige aanbesteding. Vragen over de nieuwe sporthal mogen worden gemaild naar [email protected].