Cursus Architectuur in Wassenaar in de 20e eeuw

Foto: Wassenaarsche Bouwstichting

De Historische Vereniging Oud Wassenaer organiseert van 8 oktober t/m 5 november 2019 in samenwerking met het NUT Wassenaar een vijfdelige cursus Architectuur in Wassenaar in de twintigste eeuw. 

Wassenaar moderniseerde na 1900 in velerlei opzichten, waarbij zich tal van verschillende bouwstijlen manifesteerden. De cursus biedt een veelzijdige bloemlezing van diverse ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Achtereenvolgens staan de volgende thema’s centraal: dienstwoningen, die samen met het hoofdgebouw onderdeel vormen van een soort totaalkunstwerk; de stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische schoonheid van de buurten Nieuw-Wassenaar en Clingenbosch; de als ensembles ontworpen sociale woningbouw-complexen in Oostdorp en Kerkehout; de door de Nieuwe Haagse School geïnspireerde landhuizen van de architecten Co Brandes en Hendrik Wouda en tenslotte de architectuur in Wassenaar na 1945, met extra aandacht voor de wederopbouw. Na deze cursus bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een busexcursie waarin de onderwerpen van het vijfluik samen komen.

De Haagse architectuurhistoricus Marcel Teunissen, die zijn sporen ruim heeft verdiend met het geven van lessen over architectuur, zal de cursus geven. Hij geldt als een kenner van de Nieuwe Haagse School en schreef enkele spraakmakende boeken over dit onderwerp. Door zijn enthousiaste manier van lesgeven zal de Wassenaarse architectuur voor u gaan leven.

De cursus wordt gegeven op vijf dinsdagen, steeds van 10.00 tot 12.00 uur (inclusief korte pauze). De eerste les is op 8 oktober, de laatste op 5 november 2019. De locatie is de Filmzaal van de Bibliotheek aan de Langstraat. De kosten bedragen in totaal € 65 voor leden en €75 voor introducees. Kosten voor koffie/thee in de pauze zijn voor eigen rekening.

Aanmelden via e-mail: [email protected] 
Leden van de Historische Vereniging Oud Wassenaer hebben voorrang.