Speciale editie Klimaattafel met Nationale klimaatgezant

Foto: Marcel Beukeboom

Marcel Beukeboom is klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Op dinsdag 26 november is deze inwoner van Wassenaar te gast bij de Wassenaarse Klimaattafel. Kom luisteren naar de boeiende presentatie van deze vooraanstaande spreker. De Klimaattafel vindt plaats in Augerge de Kievit en is gratis te bezoeken. De avond begint om 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Graag uw komst van te voren melden via [email protected]

Klimaatgezant Koninkrijk der Nederlanden

Marcel woont in Wassenaar en is sinds november 2016 Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Als thematisch ambassadeur vertegenwoordigt hij het Koninkrijk wanneer er internationaal over klimaat gesproken wordt. In Nederland is hij het boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid en betrokken bij de uitvoering hiervan.

Energietransitie

In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zon en wind. We staan hierin niet alleen. Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen. Tijdens deze speciale editie van de Klimaattafel neemt Marcel u mee naar de mondiale afspraken die vertaald kunnen worden naar lokale acties. Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Brede invalshoek

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarbij we vanuit een bredere invalshoek naar de klimaatopgave kijken. Naast Marcel Beukeboom wordt het woord gevoerd door Lia de Ridder, wethouder Zorg, Volkshuisvesting, Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en Burgerparticipatie en Ruben Ribbius, procesmanager duurzaamheid van de gemeente Wassenaar.

Bent u erbij op 26 november?

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere evenement op dinsdag 26 november bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op de locatie van Auberge de Kievit, Stoeplaan 27 in Wassenaar. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Dit met het oog op het aantal stoelen en de hapjes en drankjes. Kijk voor meer informatie over de lokale energiestrategie op www.wassenaar.nl/les