Molen kleurt oranje

Foto: gemeente Wassenaar

Wassenaar doet voor het eerst mee aan de internationale campagne Orange the World. De molen in het centrum zal 16 dagen lang oranje kleuren om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Van 25 november 18:00 uur (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot en met 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens).

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld in haar leven. Dat komt neer op een miljard vrouwen en meisjes. Wethouder Inge Zweerts de Jong: “Wereldwijd maar zeker ook lokaal hebben meisjes en vrouwen nog steeds te maken met fysiek en geestelijk geweld en discriminatie. Vanaf dat ik een jong meisje was, streeft ik al naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Dat ik me daar nog steeds voor inzet, betekent dat het een lange taaie strijd is. Maar als niemand het doet blijft het bestaan. Ik ondersteun deze actie dan ook van harte.”

Aanjagers in Wassenaar zijn Zonta en Soroptimisten
Orange the World is een jaarlijks terugkerende campagne van UN Women en wordt in Nederland aangejaagd door Zonta en Soroptimisten. Beide zijn internationale serviceorganisaties van en voor vrouwen. Leden zetten hun kennis en vaardigheden in voor de verbetering van de positie van de vrouw. Het gaat daarbij om mensenrechten voor vrouwen en meisjes, maar ook om gelijke kansen op opleiding, werk, economische zelfstandigheid en goede gezondheidszorg. Samen zijn de serviceorganisaties goed voor ruim 200 jaar ervaring en 120.000 leden wereldwijd. Bovendien hebben ze een adviserende stem binnen de Verenigde Naties.

Andere acties rondom Orange the World in Wassenaar en omgeving
Maar er is meer dan de oranje aangelichte Korenmolen Windlust. In de bibliotheek Wassenaar wordt een informatiepunt ingericht over mensenrechten. En op 10 december houdt drs. Van der Zee de lezing ‘Heeft prostitutie nog bestaansrecht?’ in Gezondheidscentrum Bronovo.

In Den Haag worden dit jaar het Gemeentehuis, het Provinciehuis en het Vredespaleis in oranje licht gezet. Bovendien heeft Serious Request van 3FM dit jaar mensenhandel als thema, een belangrijk onderdeel bij het geweld tegen meisjes/vrouwen.

UN Women
UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Vanuit meer dan 90 landen en in New York zet UN Women diplomatieke druk op regeringen om discriminerende wetten en beleid te veranderen. Op 25 november voert UN Women jaarlijkse en wereldwijde actie: Orange the World. Dat doet ze onder andere door een opvallend oranje licht te laten schijnen op beeldbepalende gebouwen en objecten.