Frisia Makelaars: Aanzienlijk meer nieuwbouwwoningen beschikbaar in Den Haag

Foto: Frisia Makelaars

In Den Haag treedt een forse verruiming op van het aantal beschikbare woningen, aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 worden bijna twee vijfde meer woningen aangeboden vergeleken met een jaar eerder. Aanjager van de toename is de nieuwbouw, deze woningen vormen ruim een vijfde van het aanbod. Als gevolg van de toename van het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen zijn in het afgelopen kwartaal maar liefst driekwart meer nieuwe woningen verkocht in Den Haag. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2019 van Frisia Makelaars (partner in Dynamis).

Leidschendam-Voorburg koploper op de nieuwbouwmarkt

Het grootste aandeel nieuwbouwwoningen in het totale aanbod is niet te vinden in Den Haag, maar in Leidschendam-Voorburg. Maar liefst de helft van het beschikbare woningaanbod in deze gemeente is een nieuwbouwwoning. Drijver achter dit grote nieuwbouwaanbod is het grootscheepse project Park070 in het voormalige CBS-complex. Ook Delft heeft met 17% een bovengemiddeld aantal nieuwbouwwoningen in het aanbod. Deze toevoegingen aan de voorraad vanuit de nieuwbouw bieden de noodzakelijke verlichting van de woningmarkt in deze gemeente.

Afzwakkende prijsstijgingen in Leiden en Den Haag

De gemeente Delft heeft binnen de regio Den Haag een bovengemiddelde prijsstijging doorlopen in het afgelopen jaar, met respectievelijk 15%. De nog altijd krappe marktomstandigheden zijn de oorzaak voor deze sterke prijstoename. In Leiden en Den Haag zwakken de prijsstijgingen juist af door het reeds hoge prijsniveau. In beide gemeenten nemen de prijzen per vierkante meter met slechts 6% toe. Leiden kent met een gemiddelde prijs per vierkante meter van € 3.425 het hoogste prijsniveau binnen de regio van alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners in de provincie Zuid-Holland, landelijk bezet de gemeente de zevende plaats in deze ranglijst.

Bron: Frisia Makelaars