Ook in de provincie kiest GroenLinks voor een brede groene buffer bij Valkenburg

Foto: GroenLinks Wassenaar

Net als de Wassenaarse GroenLinks is de groene fractie in de Provinciale Staten voor een brede buffer tussen Wassenaar en Katwijk. “Elke meter groen telt”, aldus provinciaal lijsttrekker Berend Potjer van GroenLinks. “Het bouwen van woningen is een grote opgave en de provincie speelt daar een belangrijke rol in” vervolgt hij, “maar we moeten kijken naar kansen om te bouwen zonder het omliggende groen aan te tasten”.

Aart van Sloten, raadslid voor GroenLinks is blij met de steun van de provinciale fractie. “Het Wassenaarse college heeft ingestemd met een slecht plan en lijkt niet een beter resultaat te kunnen of willen afspreken met Katwijk. De provincie moet daarom ingrijpen, maar dan is het wel nodig dat er een andere wind gaat waaien in het provinciehuis.”  

GroenLinks kiest lokaal en provinciaal voor een echt brede groene buffer, of zoals Aart van Sloten zegt: “ik kies niet voor een groenstrook met daarin ook nog een testveld voor drones.  Op woensdag 20 maart worden de Provinciale Staten gekozen, ook daar is een stem hard nodig!”