Actieplan voor meer grip op jeugdhulp

Foto: gemeente Wassenaar

Het college van Wassenaar heeft het actieplan jeugdhulp 2019-2021 vastgesteld. Dit actieplan voorkomt dat kinderen onnodig in zware jeugdhulp terechtkomen door sneller hulp dichtbij huis te organiseren. Het plan zorgt er ook voor dat de gemeente meer grip op de kosten krijgt. Wethouder Inge Zweerts de Jong: “Allereerst willen we zo veel als mogelijk voorkomen dat een kind in de jeugdzorg terecht komt. Maar als het nodig is moeten we de juiste zorg op tijd kunnen bieden.”

Voorkomen dat kinderen zorg nodig hebben
De focus van het Wassenaarse actieplan ligt op het voorkomen dat kinderen en jongeren jeugdhulp nodig hebben. En als zij zorg nodig hebben, is het uitgangspunt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt is het actieplan van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiermee wordt de samenwerking versterkt tussen de partners van het CJG waaronder de jeugd gezondheidszorg, Schooladviesdienst, Kwadraad, en Jeugd- en Jongerenwerk. Zij gaan een gezamenlijke een aanpak ontwikkelen voor onder andere scheidingen en mediawijsheid. Door ouders goed en tijdig te informeren over de consequenties van vechtscheidingen, is de kans groter dat de emotionele gevolgen voor kinderen beperkt blijven. Dankzij informatie over het gebruik van (sociale) media leren kinderen omgaan met sociale druk.

 Doelgroep beter in beeld 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die (relatief) vaak thuisblijven van school vaker in de jeugdhulp terecht komen. Daarom wordt gestart met het in kaart brengen van thuiszitters en risicoleerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

 Betere begeleiding dichtbij huis
Andere maatregelen uit het actieplan richten zich op betere begeleiding voor kinderen dichtbij huis, de zogenaamde ambulante hulp en meer samenwerking tussen gemeente en de Gecertificeerde Instellingen voor als kinderen onder toezicht staan.