6 vragen aan Meindert Stolk – kandidaat voor Provinciale Staten

Foto: Meindert Stolk/CDA

Op de kandidatenlijst van het CDA voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland prijkt op nr 2 de naam van Meindert Stolk, huidig statenlid, voorzitter van de statenfractie namens het CDA en inwoner van Wassenaar. Wassenaar Nieuws stelde hem 6 vragen:

1. Waarom zouden Wassenaarders op het CDA moeten stemmen?
Door op het CDA te stemmen komt er in elk geval een Wassenaarder in Provinciale Staten. De afgelopen vier jaar heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat er in debatten en bij besluiten iemand is die de situatie in Wassenaar kent en er voor zorgt dat daar rekening mee wordt gehouden.


2. Wat wil het CDA de komende vier jaar bereiken in Provinciale Staten?
Als CDA zetten we ons onder meer in voor een betere bereikbaarheid, een gezonde economische groei en meer woningen voor starters en ouderen. Wassenaar heeft zelf niet veel ruimte voor nieuwbouw. Het is belangrijk dat vrijkomende woningen vooral beschikbaar komen voor Wassenaarse woningzoekenden.
Verder moet de provincie investeren in de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Dat gebeurt nu al door de aanleg van de Rijlandroute, maar voor de langere termijn moet er ook een structurele oplossing komen om de doorstroming van de N44 te verbeteren.


3. Wat had de provincie Zuid-Holland de afgelopen vier jaar anders moeten doen?
Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan en in de afgelopen vier jaar heb ervaren hoe lastig dat soms is, maar de provincie moet meer en duidelijker zichtbaar maken wat de provincie doet en wat je daar als inwoner aan hebt. De provincie is nu vaak te onzichtbaarheid terwijl er over hele belangrijke zaken wordt besloten.


4. Op welke manier denkt u in de Provinciale Staten een ‘Wassenaarse’ stem en het Wassenaarse belang te laten horen?
Zeker bij onderwerpen die Wassenaar of de regio direct raken, geef ik actief aan welke belangen er spelen en welke gevolgen besluiten kunnen hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om bereikbaarheid en de doorstroming op de N44, maar ook als het gaat om de ontwikkeling van de kustgebieden. 
Het CDA wil in elk geval het natuurlijke karakter van het duingebied behouden en geen grootschalige ontwikkelingen toestaan. Ik zet me in voor de belangen van onze gemeente en zorg ook dat de gemeente en lokale organisaties weten wat er speelt in de provincie.

 

5. Welke punten heeft in de afgelopen vier jaar in Provinciale Staten bereikt waar u in het bijzonder trots op bent?
In de afgelopen vier jaar heb ik me ook bezig gehouden met monumenten en cultuurbeleid. Ik ben er trots op dat het gelukt is daar meer geld voor beschikbaar te krijgen. Mede daardoor heeft de provincie ook een grote subsidie beschikbaar kunnen stellen voor de restauratie van raadhuis De Paauw. Op die manier kan de provincie ook bijdragen aan de zorg voor de mooie monumenten in Wassenaar.

 

6. Is er iets wat u nog per sé kwijt wilt aan de lezers van Wassenaar Nieuws?
Laat je stem niet verloren gaan en ga in elk geval stemmen op 20 maart. En mocht je zelf niet kunnen, geef dan iemand anders een machtiging.
Als je niet gaat stemmen, laat je anderen bepalen wat er de komende vier jaar gebeurt in onze provincie en daarmee ook in Wassenaar.

Tekst-samenstelling: Edwin de Mol